मुक्ली, थुलुङ्ग दुधकोशी, सोलुखुम्बु

महायज्ञ तथा आध्यात्मिक कार्यक्रममा उठेको रकम :

EnglishNepali