अस्पतालको परिचय :

सोलुखुम्वु जिल्ला संसारको उच्च हिमाल सगरमाथाको जिल्ला हो । दुधकोशि सामुदायिक अस्पताल थुलुङ्घ दुधकोशि गा.पा. सगरमाथाको द्धारमा बन्न लागेको पहिलो सुविधा संपन्न अस्पताल हो । हाल यस अस्पताल लाई ५० शैया सहित विषयगत विशेषज्ञहरुको सुविधा र उपचारमा सहजिकरण गर्ने आवश्यक पूर्वाधार सहित एउटा स्वस्थ्य ग्रामको सोचमा अगाडि वढाईएको छ । यसमा सवै क्षेत्र वाट सदभाव र सहयोग प्राप्त भएको छ ।

यस अस्पतालले मुख्य रुपमा थुलुङ्घ दुधकोशी गा.पा.लाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेपनि छिमेको गा.पा. र जिल्ला समेतलाई सेवा दिन सक्ने छ । अझ पनि कति गाँउमा उपचारका लागि खुट्टाले हिडेर आउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो एउटा सहज पुग्न सक्ने र सुलव र आधुनिक सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा स्थापित हुनेछ । यसमा हामी लागि परेका छौ र विश्वास दिलाउन चाहन्छौ ।

 

अस्पतालको लक्ष :

 • ग्रामिण सामुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ।

लक्षित वर्ग र क्षेत्र :

 • ४२४० घरधुरिका १९६७२ ( १०२४१ महिला र ९४३१ पुरुष ) थुलुङ्घ दुधकोशी गा.पा
 • छिमेकी गा.पा. र न.पा का करिव ४०,००० जनता ।
 • ऐसेलुर्खक, रावावेसी, सोताङ्घ, महाकुलुङ्घ, माप्यदुधकोशी इत्यादीका करिव ६०,०००।०० जनता

उद्देश्यहरु :

 • प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमा उपलब्ध हुनेछा।
 • चुस्त र दुरुस्त सेवाका लागि भौतिक स्रोत साधन र दक्ष विशेषज्ञ मानविय स्रोत उपलब्ध हुनेछ ।
 • सवै वर्ग र क्षेत्रका समुदायको उपचारमा पँहुच हुनेछ ।

आसातित नतिजाहरु :

 • सवैका लागि उपयुतm उपचार गुणस्तरिय, स्रोत साधनले सु–संम्पन्न,अस्पताल स्थापना भई सेवा सुचारु हुनेछ ।
 • स्थानिय आवश्यकता,स्वास्थ्य उपचार अधिकारको पुरा हुनेछ ।
 • आधारभुत आवश्यक औषधि र उपचारका सामाग्रीहरु स्थानिय स्तरमा नै उपलब्ध हुनेछन ।
 • दक्ष विशेषज्ञहरु उपलब्ध हुनेछन र निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने छन् ।
EnglishNepali