सहयोगको लागि हाम्रो बैंक खाता नं यसप्रकार रहेको छ।

Dudhkoshi community Hospital
Bank: civil Bank Ltd. Main branch
A/No. 00210217193014

साथै हामिलाई Deposited Slip पठाउनु होला हामि हाम्रो आधिकारिक website तथा Social Page हरुमा Update गर्नेछौं। धन्यवाद!